นโยบายการคืนสินค้า
 

สามารถคืนสินค้าได้หากสินค้าที่ได้รับตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้
1. สินค้าชำระหักแตก ระหว่างขนส่งไปยังลูกค้า
2. สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับที่ลูกค้าสั่งมา
3. สินค้าที่คืนมีระยะเวลาในการคืนสินค้าได้ทันทีภายใน7วันหากสินค้า ชำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้
4. ลูกค้าต้องเก็บใบเสร็จและแจ้งเลขใบเสร็จทุกครั้งในการคืนสินค้า
5. เครื่อง SENSECAP S/N ด้านหลังกล่องและด้านหลังเครื่องตรงกันหรือไม่ ถ้าหากไม่ตรงให้ติดต่อกลับทางบริษัทฯ ครับ อย่าเปิดเครื่อง setup ครับ

หลักฐานการทำเรื่องคืนสินค้าที่ต้องใช้
1. ใบเสร็จ / ใบขนส่ง
2. รูปถ่ายสินค้าที่พบปัญหา

วิธีการแจ้งการคืนสินค้า และการส่งสินค้าซ่อม
1. แจ้งเข้ามาทาง@Line ของบริษัท แจ้งเลขที่ใบเสร็จและถ่ายรูปส่งมาใน Line
2. โทรมาที่เบอร์ 083-830-1010 แจ้งปัญหาการคืนสินค้า พร้อมส่งสินค้ามายังบริษัท
3. ต้องส่งคืนสินค้าให้ทางบริษัทตรวจสอบก่อน ถึงจะดำเนินการคืนเงินให้

หากมีข้อส่งสัยเพิ่มเติม ติดต่อทาง
โทรศัพท์ : 083-830-1010
LINE : https://line.me/ti/p/SjT-Pj9mFP  Email : info@redbaroncycling.com
วันทำงาน จันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.00 - 18.00 น.